Техничке Карактеристике

Модел HTR 680x450 L HTR 680x450 R HTR 800x600 L HTR 800x600 R HTR 800x600 L-C HTR 800x600 R-C
Положај излазног кабла Лево Десно Лево Десно Лево Десно
Број пречки 6 6 7 7 7 7
Висина (mm) 680 680 800 800 800 800
Ширина (mm) 450 450 600 600 600 600
Дубина (mm) 120 120 120 120 150 150
Снага (W) 55 55 100 100 100 100
Ампеража 0,24 0,24 0,43 0,43 0,43 0,43
© Warmup PLC | Električno Podno Grejanje RS 243
243