Potrošnja električnog podnog grejanja

Mnogi ljudi misle da će upotreba podnog grejanja u celoj kući biti skuplje od peći na plin/gas, samo zato jer je plin trenutno jeftiniji od električne energije. Ali to jednostavno nije slučaj.
Mesečni troškovi Warmup sistema grejanja
Soba Grejna površina Vreme uključenja (ujutro) Vreme uključenja (popodne) Mesečna cena
Kupatilo 4m² 1 sat 2 sati 246 din
Kuhinja 8m² 1 sat 2 sati 508 din
Dnevna soba 25m² 0 4 sati 1978 din
Pretpostavke: 6,83 dinara/KWh. Sistem instaliran na Warmup izolacionim pločama od 10mm koji radi 30 dana mesečno. Prosečni troškovi nakon početne faze grejanja
Dnevna cena sistema podnog grejanja za različite prostorije
Stvarna potrošnja uvek zavisi od veličine prostorije i vremena korišćenja, kao i od kvaliteta izolacije prostorije. Da bi dobili preciznu ideju o uobičajenoj stvarnoj potrošnji, pogledajte donju tabelu i komentar.
Dnevni troškovi upotrebe Warmup sistema kao jedinog izvora grejanja
Vreme / površina 3m² 5m² 10m² 15m² 20m² 30m²
1 sat 2 din 2 din 3 din 6 din 12 din 19 din
2 sati 4 din 5 din 6 din 13 din 24 din 31 din
3 sati 5 din 7 din 9 din 19 din 37 din 46 din
4 sati 7 din 10 din 13 din 25 din 49 din 62 din
5 sati 9 din 13 din 16 din 31 din 61 din 77 din
6 sati 11 din 15 din 19 din 37 din 74 din 92 din
7 sati 13 din 17 din 22 din 43 din 86 din 108 din
8 sati 14 din 20 din 25 din 49 din 98 din 123 din
Da bi izračunali stvarnu potrošnju, napravili smo sledeće razumne pretpostavke:
  • Instalacija u kući građenoj po sadašnjim propisima izgradnje
  • Korišćeno grejanje: mrežica 150W/m², ispod pločica debljine 8-10mm na Warmup izolaciji od 10mm
  • Temperaturna razlika između "uključeno" i "standby" režima je 5°C (na primer ako je "standbi" 16°C, "uključeno" je 21°C)
  • Pokrivenost poda je ista kao i površina prostorije (na primer 5m² grejnog tela na sobu površine 5m²)
  • Vreme zagrevanja je uključeno u period UKLJUČENO
  • Grejanje je kontrolisano Warmup termostatom
  • Cena po kWh je 6,83 dinara
Uštedite novac odgovarajućom izolacijom i smanjenjem vremena zagrijevanja
Tokom vremena zagrijevanja, dok pod postiže podešenu temperaturu, grejanje radi punom snagom. Posle toga, grejanje treba da radi samo sa pola snage da bi održavalo podešenu temperaturu. Jednostavno rečeno: što se brže pod zagreje sistem je jeftiniji. Uz odgovarajuću Warmup izolaciju moće se značajno smanjiti vreme zagrevanja i tako se smanjiti troškovi i do 50%.
Tačnost troškova električnog podnog grejanja:
Warmup je testirao svoje grejanje, pod normalnim uslovima, u specijalnoj sobi po ENN442-2 specifikacijama. Podaci ovog opsežnog testiranja omogućavaju tačnu procenu operativnih troškova grejanja. Molimo da primetite da je pri testiranju korišćeno Warmup grejanje i da se podaci odnose samo na njega.
Rast cena goriva je omogućio da je cena električnog grejanja jeftinija od gasa
Prema nezavisnim podacima od 2003 godine u Evropi je cena gasa porasla za 92%, dok je cena struje porasla samo 54% za isti period. Struja je uvek 100% efikasna, dok grejanje na gas troši enrgiju na prolazak kroz cevi i zidove što s vremenom čini da korisnici plaćaju više a dobijaju manje. Uobičajeni vek trajanja gasnih sistema je prema procenama 10 godina. Naše podno grejanje nama delova koji se trebaju pomerati ili održavati. Kada se troškovi održavanja uključe u godišnje troškove, sistem podnog grejanja izgleda izuzetno atraktivno.
Bolja kontrola troškova gasa - zoniranje vaše kuće
Bolja kontrola troškova gasa - zoniranje vaše kuće
Dodavanje dela kuće koju treba grejati podnim električnim grejanjem je jednostavno - dodavanjem termostata. Gasni sistemi rade na principu grejanja svih delova kuće od jednom, bez obzira da li ih koristite ili ne. Sa druge strane električni sistemi se mogu posebno podesiti za svaku prostoriju i koristiti kada vam je potrebno (kupatilo se na primer može grejati sat i po ujutro). Podešavanjem svog načina korišćenja prema načinu svog života, možete uživati u dodatnim uštedama.
© Warmup PLC | Električno Podno Grejanje RS 296
296