Електрично подно грејање

  • Системи електричног подног грејања су инсталирани унутар или испод пода и напојени струјом.
  • Они загревају објекат одоздо користећи струју за загревање грејних елемената (жице) инсталираних у или испод пода.
© Warmup PLC | Električno Podno Grejanje RS 114
114