Техничке Карактеристике Систем каблова за кошуљицу (WIS)

Грађа грејача: Двожилни кабал, заштићен с више слојева метала и изолације и уземљењем
Радни напон: 220-240V, 50Hz
Дебљина кабла: 6mm
Дужина хладног краја (крај за повезивање): 3m
Стандарди: Задовољава све захтеве теста IEC 60800
Одобрења: SEMKO и CE mark
© Warmup PLC | Električno Podno Grejanje RS 193
193