Sistemi za novu gradnju

Napomene:
  • Možete koristiti i druge vrste izolacije ako zadovoljavaju standarde gradnje i ako mogu izdržati visoke temperature.
  • Grejni sistemi PFM, PVC, DWS i WLFH se takođe mogu koristiti za nove građevine.
© Warmup PLC | Električno Podno Grejanje RS 497
497