Tehničke Karakteristike Sistem grejanja folijom (WLFH)

Građa grejača: ECTFE izolacija u aluminijumskim folijama
Radni napon: 220-240V, 50Hz
Izlazna struja: Dostupno 140W/m²
Debljina mreže: 1mm
Dužina hladnog kraja (kraj za povezivanje): 3m
Odobrenja: SEMKO, CE
© Warmup PLC | Električno Podno Grejanje RS 204
204